UA-49499200-1

Στο στόχαστρο της Περιφέρειας η ανάδειξη του ποταμού Ευρώτα

Στο τελικό στάδιο μπαίνει η ανάθεση της μελέτης για την ανάδειξη του ποταμού Ευρώτα, από την παλαιά γέφυρα της βόρειας εισόδου της Σπάρτης έως τον παραπόταμο Κνακίωνα, μετά τη ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέρ της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και κατόπιν  εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας Θεόδωρου Βερούτη.

Με αφορμή την απόφαση ο Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε:

Η ανάδειξη του ποταμού Ευρώτα, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα όπως και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων υποδομών, για την περιβαλλοντική, τουριστική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και αθλητική αξιοποίηση της περιοχής μελέτης. Οι προτεινόμενες υποδομές θα είναι ήπιας μορφής και θα έχουν σαν σκοπό να συνδέσουν τον αστικό ιστό της Σπάρτης με τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις παραγωγικές λειτουργίες του τοπίου του ποταμού.

Θέλουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους της πόλης μας έναν τόπο αναψυχής και πολιτισμού, αντάξιο της παγκόσμιας φήμης του Ευρώτα. Πιστεύουμε ότι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανάπλασης της αναξιοποίητης δημόσιας έκτασης και η ενοποίησή της με τα παραευρώτεια μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, θα επιφέρει δυναμική ώθηση στην αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της Σπάρτης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Λακωνίας.

Αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΑΠΟ ΠAΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΚΝΑΚΙΩΝΑ», αποτελεί η εκπόνηση Υδραυλικών, Στατικών, Τοπογραφικών, Συγκοινωνιακών, Αρχιτεκτονικών, Περιβαλλοντικών, Γεωτεχνικών-Γεωλογικών, Η/Μ και Φυτοτεχνικών μελετών, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της παραποτάμιας περιοχής του ποταμού Ευρώτα, καθώς την περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση τμήματος του ποταμού Ευρώτα, από το σημείο γεφύρωσης της Ε.Ο. Σπάρτης-Τρίπολης έως το σημείο που ενώνεται με τον παραπόταμο Κνακίωνα (η περιοχή παρέμβασης θα έχει εκτιμημένο μήκος περί τα 3,5χλμ και έκταση περί τα 590 στρέμματα).

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο της ανωτέρω μελέτης περιλαμβάνει:

  • Οριοθέτηση του ποταμού σε όλο το μήκος της περιοχής μελέτης και όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα διευθέτησης.
  • Έλεγχο στατικής και αντισεισμικής επάρκειας, καθώς και αποκατάστασης της υφιστάμενης παλαιάς μεταλλικής γέφυρας εκτιμώμενου μήκους 135 περίπου μέτρων.
  • Σχεδιασμό σε όλο σχεδόν το μήκος της περιοχής παρέμβασης, ενός παραποτάμιου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τύπου πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου. Ο νέος δρόμος, όπου αυτό είναι εφικτό, δεν θα διακόπτεται και θα συνδέεται με τμήματα του υφιστάμενου παραποτάμιου δρόμου, με το πλακόστρωτο μονοπάτι που διέρχεται δίπλα από τα Παραευρώτεια μνημεία και με το υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο. Οι δύο όχθες του ποταμού θα επικοινωνούν σε κατάλληλο σημείο με μια (1) πεζογέφυρα.
  • Σχεδιασμό αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για χώρους στάσης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης σε περιοχές που βρίσκονται σε γειτνίαση με αρχαιολογικούς χώρους. Οι επεμβάσεις αυτές θα σχεδιάζονται με την συμβολή του συμβούλου αρχαιολόγου της Ομάδας μελέτης και η έγκριση τους θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.
  • Σχεδιασμό της πορείας ενοποίησης από την θέση «Βαβύκα» όπου έχουν βρεθεί οι βάσεις της αρχαίας γέφυρας με την ενσωμάτωση κινήσεων–χρήσεων στην υφιστάμενη γέφυρα του ποταμού Ευρώτα, καθώς και διαμόρφωση κίνησης από το επίπεδο του Ευρώτα έως το επίπεδο της υφιστάμενης γέφυρας.
  • Σχεδιασμό μιας σειράς από οικολογικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε σημεία του παραποτάμιου δρόμου, κατά προτεραιότητα δημόσιας ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγμα κατασκευής χώρων ανάπαυσης με προτεινόμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, παρατηρητήρια πουλιών κ.λ.π. Κύριο μέλημα των παρεμβάσεων αυτών είναι η φυσική αποκατάσταση των παρόχθιων περιοχών ώστε να αποδοθούν οι διευρυμένες περιοχές των όχθεων ως ένα ενεργό τμήμα του φυσικού τοπίου.
  • Σχεδιασμό αναβάθμισης–αξιοποίησης των ήδη υπαρχόντων έργων (γηπέδων tennis, αντλιοστάσιο λυμάτων, εγκαταστάσεις Βιολογικού κ.λ.π. ) με ήπιες– φιλικές παρεμβάσεις και την ένταξή τους στον γενικότερο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης.
  • Ηλεκτροφωτισμός, καθαρισμοί και δενδροφυτεύσεις της περιοχής.
  • Σχεδιασμό εργασιών διευθέτησης στα σημεία των τεχνικών έργων.

Check Also

Ενημερωτική συνάντηση στο Λεωνίδιο αύριο 17/5 για απειλούμενα φυτά της Πελοποννήσου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και …

G-EZ117CQG76