UA-49499200-1

4η διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών στη Λακωνία

16.9.2015_Τουριστικό γραφείο χωρίς άδεια αναλάμβανε τη μεταφορά επιβατών στην Ελληνοσκοπιανή μεθόριο

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1840/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  προέβη στη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 9558/ 13 -1-2016 (ΑΔΑ:Ψ6Λ07Λ1-Ω3Υ ) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που απέβησαν άγονα  κατά τη διενέργεια του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού (αρ.προκήρυξης 4086/2015, ΑΔΑ:7Φ2Ρ7Λ1-ΒΑΔ) και διεξαχθέντων διαπραγματεύσεων, όπως και νέων δρομολογίων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 83.304,48 €   ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  και  Φ.Π.Α.

Η διαπραγμάτευση θα είναι ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να υποβληθούν και σε φυσικό φάκελο εντός της ίδιας ημέρας, ήτοι 21η-1-2016, ημέρα Πέμπτη.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η/1/2016, ημέρα Πέμπτη και ημερομηνία λήξης υποβολής (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) η 21η/1/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την 22η/1/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

Check Also

Μουσικό αφιέρωμα σε σπουδαίους ερμηνευτές στον Άγιο Στέφανο την Τετάρτη 31/7

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Στεφάνου «Η Πηγή», συνεχίζοντας τις ποιοτικές εκδηλώσεις του, ξεκινά για φέτος …

G-EZ117CQG76