UA-49499200-1

Στερέωση και ανάδειξη του Κάστρου Παράλιου Άστρους Κυνουρίας

27.8.2015_Στερέωση και ανάδειξη του Κάστρου Παράλιου Άστρους Κυνουρίας

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως δε των μνημείων εκείνων τα οποία αποτελούν πολιτιστικό απόθεμα εξέχουσας σημασίας για την περιοχή στην οποία βρίσκονται, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης αποδέχθηκε τη δωρεά προμελέτης για τη διάσωση και ανάδειξη του Κάστρου Παραλίου Άστρους.

Η εν λόγω προμελέτη τυγχάνει της αποδοχής των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και με την ολοκλήρωσή της σε τελική μορφή θα καταστεί δυνατή η ένταξη προς συγχρηματοδότηση του αντίστοιχου έργου κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κυρία Φωτεινή Δαλιάνη, η ευαισθησία της οποίας για τα μνημεία της περιοχής καταγωγής της είναι πρόδηλη και για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου την ευχαριστεί δημόσια.

Λίγα λόγια για το Κάστρο του Παράλιου Άστρους

Στο Παράλιο Άστρος και στην νότια κορυφή του λόφου (νησί) που δεσπόζει του λιμανιού, υπάρχει κάστρο από τα χρόνια της φραγκοκρατίας. Συχνά αναφέρεται και σαν Κάστρο (ή Πύργος) των Ζαφειρόπουλων.

Ιστορία

Το έχτισε το 1256 μ.Χ. ο πρίγκιπας Γουλιέλμος Βιλεαρδουινός  (Castello della estella όπως το ονόμαζε) και διέμενε σ’ αυτό ο Ενετός Διοικητής.

Στα μεταγενέστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας το κάστρο διαμορφώθηκε σε ισχυρό αμυντικό συγκρότημα.

Τον 18ο αιώνα, τρεις αδελφοί, οι αδελφοί  Ζαφειρόπουλοι,  εύποροι έμποροι στο εξωτερικό, επέστρεψαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν κατά των Τούρκων και οικοδόμησαν στο χώρο του κάστρου τρεις κατοικίες, διαμορφώνοντας παράλληλα το εσωτερικό του. Οι κατοικίες αυτές είναι χαρακτηριστικά δείγματα της προεπαναστατικής αρχιτεκτονικής της περιοχής και σώζονται μέχρι σήμερα, οι δύο πρώτες σε ημιερειπωμένη και η Τρίτη σε ερειπωμένη κατάσταση.

Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία

Έχει τετράπλευρη κάτοψη και διατηρεί μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου και έναν από τους οχυρούς του πύργους. Σώζονται επίσης δύο εξωτερικές πύλες του κάστρου.

Το Κάστρο στην Τέχνη και στο Λόγο

Η κατασκευή του κάστρου μαρτυρείται από γράμμα που στέλνει τον Αύγουστο του 1684 στο Βενετό αρχιστράτηγο Μοροζίνι επιτροπή Μανιατών, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Οθωμανός κατακτητής «…Αγκαλά νά έφτιασε και ένα άλλο (κάστρο) εις την Ζαρνάτα, όπου είναι το τέλος του τόπου μας…»

Αλλά και από το Γάλλο περιηγητή Spon, ο οποίος επισκέφθηκε το Μοριά το 1675 και γράφει, εννοώντας τα κάστρα της Κελεφάς και της Ζαρνάτας: «…”Όταν ευρισκώμεθα όχι πολύ μακράν από την Μάνην, είχαμε την ευχαρίστησιν να πληροφορηθώμεν από μερικούς Μανιάτας, οι οποίοι ήσαν ναύται επί του πλοίου μας, περί της παρούσης καταστάσεως του τόπου των. Μας είπαν ότι προ τινός καιρού ο Τούρκος του υπεχρέωσε με πανουργίαν να συγκατατεθούν εις το να κτίση και έκτισε δύο κάστρα εις τα παράλιά των…»

Με πληροφορίες από: kastra.eu

 

Check Also

Το Monemvasia Castle Challenge ξεκινά αύριο 15/6

Ο Δήμος Μονεμβασίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την  εταιρεία whynot, διοργανώνουν στις 15-16 …

G-EZ117CQG76