UA-49499200-1

Πώς θα ρυθμίζονται τα «κόκκινα» δάνεια

17.1.2015_Πως θα ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνειαΛίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση έδωσε λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων των επιχειρήσεων και «ανάσα», ως εκ τούτου, σε ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες κ.λπ.) που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται, περιλαμβάνει:

* Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
* Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.ά.).
* Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
* Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
* Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρείας).
* Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ.

Επίσης, η υπουργική απόφαση καθορίζει τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος.

Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής. Κατά το νόμο, προϋπόθεση για τη ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

Υπογραμμίζεται πως εάν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει για πάνω από τρεις μήνες οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν, τότε αναβιώνει συνολικά η οφειλή. Αν, δηλαδή, δεν καταβάλλει πάνω από τρεις δόσεις στην εφορία, σταματά η ισχύς της ρύθμισης και προς τους άλλους πιστωτές (ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) και μάλιστα οι οφειλές γίνονται απαιτητές αμέσως στο όλον και ληξιπρόθεσμες.
Οι οφειλές που τελούν σε καθυστέρηση προς χρηματοδοτικούς φορείς υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 13 δισ. αφορούν επιχειρήσεις που ο τζίρος τους φθάνει έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη ρύθμιση, οι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ.

Αν, λοιπόν, μια επιχείρηση με τζίρο 2,5 εκατ. ευρώ χρωστά σε δύο τράπεζες 1,5 εκατ. ευρώ θα μπορεί να διαγράψει, ανά τράπεζα, από 500.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1 εκατ.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι υπάγονται σε ρύθμιση οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με κύκλο εργασιών κατά τη χρήση που έληξε στις 31-12-2013 (έως 2,5 εκατ. ευρώ), ενώ είναι απαραίτητο να μην έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση εάν έχουν οφειλές στην εφορία ή και σε ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου, να μην έχει γίνει λύση της εταιρείας ή παύση των εργασιών της, να μην έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καμία διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα, να μην υπήρχαν στις 30-6-2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε οφειλές σε ρύθμιση και να μην έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη.

Πρόσθετη διαγραφή

Για την παροχή αιτούμενης ρύθμισης ή και διαγραφή απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε Φορολογική Διοίκηση ή και ΦΚΑ να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει στη Φορολογική Διοίκηση ή και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή και διαγραφή δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 51, 54 του ν.4305/2014, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν συνεπάγεται την επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΦΚΑ, λόγω της μείωσης προσαυξήσεων και προστίμων.

 

Πηγή: naftemporiki.gr

Check Also

Δαβάκης: Γιατί ψήφισα ΟΧΙ στο νομοσχέδιο της «ισότητας στο γάμο»

Τους λόγους που τον οδήγησαν σε αρνητική ψήφο στο νομοσχέδιο για την «ισότητα στον πολιτικό …

G-EZ117CQG76