UA-49499200-1

Πυρόπληκτη περιοχή κηρύχτηκαν τα Βάτικα

18.7.2015_Οι πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών από την πυρκαγιά στην Νεάπολη_1

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες των κτιρίων (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικές αποθήκες, αγροικίες εποχιακής χρήσης, βοηθητικούς χώρους, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), διατηρητέα κτίρια, ιερούς Ναούς και κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.ά) που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015, στη Δ.Κ. Νεάπολης και Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου, Φαρακλού και Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ότι δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ (2319/Β/27.10.2015) που αφορά τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά.

Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής οι πληγέντες πρέπει να υποβάλουν στην «αρμόδια Υπηρεσία», Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας (Τ.Α.Σ Ν. Μεσσηνίας) / Αθηνών 173, Καλαμάτα /Τ.Κ 24100 / 27210-96970, 27210- 96971 Και Φαξ 27210-96972 αρχική αίτηση:
α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχο του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης ήτοι μέχρι 26.01.2016. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου ή
β) για απευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.), εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης ήτοι μέχρι 26.10.2016. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.

18.7.2015_Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Νεάπολη Λακωνίας_1

Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του.

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 40% Άτοκο Δάνειο από Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σε περίπτωση ιδιοκτήτη με περισσότερες της μιας (ανεξάρτητες) ιδιοκτησίες, Δωρεάν Κρατική Αρωγή χορηγείται για ΜΙΑ από αυτές, που επιλέγει ο ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση. Για τις υπόλοιπες χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια και η εξόφληση θα γίνεται σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων η διάρκεια των δανείων είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια.

Κατοικίες, αποθήκες, στάβλοι, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) με ανώτατο όριο επιφάνειας 150 τ.μ. ανά ιδιοκτησία.

Ανεξάρτητοι χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ.

Για κλειστούς χώρους στάθμευσης χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) μέχρι εμβαδού 15 τ.μ.

Για Ιερούς Ναούς χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για το σύνολο της επιφάνειας.

Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές αποθήκες καθώς και κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από Δ.Κ.Α. και κατά 40% α από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ.

Η στεγαστική συνδρομή που θα χορηγηθεί για την ανακατασκευή των κτιρίων, είναι η κάτωθι:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 600 ανά τ.μ.
β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. Ειδικώς για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο, χορηγείται € 150 ανά κυβικό μέτρο.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των € 400 ανά τ.μ.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης καθώς και pilotis, το ποσό των € 200 ανά τ.μ.

Η στεγαστική συνδρομή που θα χορηγηθεί για την επισκευή των κτιρίων, είναι η κάτωθι:
Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 450 ανά τ.μ., ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 250 ανά τ.μ., ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

Η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτιρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.

Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) στις περιπτώσεις κτιρίων που κατά την ημέρα της πλημμύρας ή κατολίσθησης ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας (οι όροι χαρακτηρισμού εγκατάλειψης αναφέρονται στο ΦΕΚ).

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας (www. monemvasia.gov.gr).

Check Also

Το «1ο Βατικιώτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» είναι γεγονός

Το «1ο Βατικιώτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» είναι γεγονός και έρχεται το Σάββατο 20 Ιουλίου και …

G-EZ117CQG76