UA-49499200-1

Ο Δήμος Μονεμβασίας «επιστρατεύει» το επιστημονικό δυναμικό για τα πυρόπληκτα Βάτικα

18.7.2015_Οι πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών από την πυρκαγιά στην Νεάπολη_1

Στην τελευταία του συνεδρίαση , το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη, ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου: «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεω-Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Άμεσων Επεμβάσεων στις Πυρόπληκτες Περιοχές του Δήμου».

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει συνολικά και όχι αποσπασματικά τα προβλήματα που δημιούργησε η πυρκαγιά στη ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης. Μια μελέτη η οποία όχι μόνο θα εκτιμήσει τους κινδύνους αλλά το σημαντικότερο θα προτείνει καίριες και ουσιαστικές λύσεις, για την αντιμετώπιση δυσάρεστων φαινομένων, τα οποία πρόκειται να εκδηλωθούν στο μέλλον.

Τέλος η μελέτη αυτή θα αποτελέσει ένα σταθερό υπόβαθρο, για την οποιαδήποτε μελλοντική διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ο προϋπολογισμός του «Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεω-Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Άμεσων Επεμβάσεων»,  ανέρχεται στο ποσό των 55.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α.    ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Τα αντιδιαβρωτικά έργα έχουν σαν στόχο να εμποδίσουν την εκτεταμένη διάβρωση του εδάφους η οποία εκδηλώνεται αμέσως μετά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Η διάβρωση του εδάφους εξαρτάται σε γενικές γραμμές από την φύση των γεωλογικών σχηματισμών, την φύση του εδάφους, την κλίση του εδάφους, την έκθεση των πρανών σε διάφορους παράγοντες, την ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, την φύση του υδρογραφικού δικτύου και άλλα.

Με βάση την συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω παραγόντων θα προταθεί η κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων επείγοντος χαρακτήρα που θα περιλαμβάνουν ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες που καθορίζονται από τους προαναφερθέντες παράγοντες σε κλαδοπλέγματα, κορμοδέματα, κορμοφράγματα, φράγματα από λιθορριπή, κ.α.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Λεπτομερείς χάρτες με τη θέση και το είδος των αντιδιαβρωτικών έργων που προαναφέρθηκε.
 • Διαστασιολόγηση και χαρακτηριστικά των έργων (σχήμα, πλάτος, μήκος, ύψος, κλπ.).
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες με βάση τις προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στην Ηλεία, στον Ταΰγετο και σε άλλες περιοχές.
 • Παρακολούθηση απόδοσης έργων για ένα διάστημα ενός έτους.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων θα υπάρχει επιτόπου παρουσία και έλεγχος των έργων από έμπειρους συνεργάτες.

Β.    ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο πλημμυρικός κίνδυνος μετά από δασικές πυρκαγιές αυξάνεται σημαντικά με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στην κατάντη περιοχή των διαβρωτικών έργων. Το μέτρο του πλημμυρικού κινδύνου ορίζεται από πολλές παραμέτρους όπως είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, η στερεοπαροχή από τη διάβρωση των ανάντη περιοχών, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, τα υφιστάμενα έργα και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή προϊόντων καύσης από την ταχύτητα των υδάτων.

Με βάση την συνεκτίμηση όλων των προηγούμενων αλλά κυρίως με βάση εξελιγμένων λογισμικών για τον προσδιορισμό πλημμυρικού κινδύνου και των πλημμυρικών φαινομένων θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα, τα παραδοτέα της οποίας είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Λεπτομερείς χάρτες με στοχευμένες παρεμβάσεις κατά μήκος όλων των ρεμάτων της περιοχής.
 • Υποδείξεις για άρση ανθρωπογενών παρεμβάσεων κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου.
 • Υποδείξεις για αύξηση της διατομής των ρεμάτων σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα διαπιστωθεί ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός.
 • Προσδιορισμός πλημμυρικού κινδύνου κατά μήκος των ρεμάτων και υπόδειξη σημείων υψηλής στα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις.
 • Έλεγχος επάρκειας διατομών στα υφιστάμενα τεχνικά έργα.
 • Προτάσεις μείωσης της πλημμυρικής επικινδυνότητας.

Γ.    ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μετά τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή, ο κατολισθητικός κίνδυνος αυξάνει δραματικά. Για παράδειγμα στην περιοχή της Ηλείας σε 370 θέσεις εκδηλώθηκαν νέες κατολισθήσεις αμέσως μετά τις δασικές πυρκαγιές το 2007.

Το μέτρο του κατολισθητικού κινδύνου εξαρτάται σε γενικές γραμμές από την μορφολογία, την κλίση των πρανών, την γεωλογική δομή, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την υφιστάμενη σεισμικότητα.

Μετά την έρευνα των δεδομένων που αφορούν στους ανωτέρω παράγοντες, θα πραγματοποιηθεί μια συνθετική αξιολόγηση του υφιστάμενου κατολισθητικού κινδύνου ανά περιοχή και θέση, η οποία θα έχει τα ακόλουθα παραδοτέα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Λεπτομερής χαρτογράφηση και οριοθέτηση των περιοχών με αυξημένο κατολισθητικό κίνδυνο.
 • Διάκριση επιμέρους περιοχών στις οποίες μπορεί να εκδηλωθούν διάφοροι τύποι κατολισθήσεων όπως περιστροφικές κατολισθήσεις, μεταθετικές κατολισθήσεις – οριοθετήσεις, βραχοπτώσεις, λασπορροές, κ.α.
 • Ιεράρχηση θέσεων με βάση την κατολισθητική επικινδυνότητα.
 • Ενδεικνυόμενα μέτρα και προτάσεις έργων μείωσης κατολισθητικής επικινδυνότητας.

 

Check Also

Το «1ο Βατικιώτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» είναι γεγονός

Το «1ο Βατικιώτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» είναι γεγονός και έρχεται το Σάββατο 20 Ιουλίου και …

G-EZ117CQG76