UA-49499200-1

Νέα δράση στήριξης των ΜΜΕ επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

Η νέα δράση έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της περιοχής παρέμβασης, τον τουρισμό, εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης, με σκοπό να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, oι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 75.000€, με την ένταση της ενίσχυσης να προσδιορίζεται σε 70% . Ο Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €.

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis ) θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 26/05/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 26/08/2021 και ώρα 15:00.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναλυτικές πληροφορίες:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά :
Επιμελητήριο Λακωνίας Τηλ : 2733022279, email: lakonia@diaxeiristiki.gr
Επιμελητήριο Μεσσηνίας Τηλ : 2721062200,email: messinia@diaxeiristiki.gr

Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης, εκφράζει την ικανοποίηση του για τη συγκεκριμένη δράση, η οποία όπως τονίζει «είναι μείζονος σημασίας για τους ήδη πληγέντες επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων, όσο και για όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν νέα επιχείρηση».

Τέλος επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης, προκειμένου όπως αναφέρει «να ενταχθούν επιχειρηματίες που διατηρούν καταλύματα ή ξενοδοχεία και οι οποίοι θα μείνουν εκτός, σε μια περίοδο που έχουν ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας όσο ποτέ άλλοτε».

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Το Επιμελητήριο Λακωνίας χαιρετίζει την πρόσκληση της δράσης 3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου, στα μέσα του φθινοπώρου η χώρα μας εφάρμοσε περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 και οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι ένας από τους κλάδους που επλήγησαν από τα μέτρα ανάσχεσής της, με τους επιχειρηματίες να μην ξέρουν αν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσουν ξανά τις επιχειρήσεις τους.

Στην περιοχή της ευρύτερης Μάνης, που αποτελεί ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό,  δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Η εν λόγω δράση είναι μείζονος σημασίας για τους ήδη πληγέντες επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων όσο και για όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Δεδομένου ότι η κρίση της πανδημίας έχει πλήξει στο μέγιστο βαθμό τον εν λόγω κλάδο και τα κεφάλαια για επενδύσεις είναι πολύ περιορισμένα, η προαναφερθείσα δράση αποτελεί ένα απαραίτητο επενδυτικό εργαλείο το οποίο κατά τη κρίση μας πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Τα οφέλη της υλοποίησης της δράσης είναι πολλαπλά και ικανά να δώσουν ώθηση ανάπτυξης στο οικονομικά τεταμένο κλίμα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν οικονομική ελπίδα στην ευρύτερη αγορά γενικότερα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της  δράσης ανέρχεται σε  1.000.000,00 €, εκ των οποίων 700.000,00€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και 300.000,00€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υπό σύσταση επιχειρήσεων.  Βάση των προαναφερθέντων στοιχείων μεγάλο ποσοστό από τους επιχειρηματίες που διατηρούν καταλύματα ή ξενοδοχεία θα μείνουν εκτός, σε μια περίοδο που έχουν ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας όσο ποτέ άλλοτε. Επιπροσθέτως, περιορίζεται η δυνατότητα των υποψηφίων επενδυτών της περιοχής.

κ. Περιφερειάρχη,

Αναλογιζόμενοι τη σπουδαιότητα του προγράμματος  3.a.ΟΧΕ.1  για την Ανατολική και Δυτική Μάνη και το γεγονός ότι μόνο στην Ανατολική Μάνη οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν ξεπερνούν τον αριθμό των διακοσίων, παρακαλούμε θερμά όπως εξετάσετε τη περίπτωση αύξησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης τουλάχιστον στα 2.500.000€. Η στήριξη των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και των νέων επενδυτών στον κλάδο αυτό μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην τόνωση της οικονομίας της περιοχής αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Πηγή: Επιμελητήριο Λακωνίας

 

Check Also

Διακρίσεις για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στον 9ο διεθνή διαγωνισμό γαστρονομίας

Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση από επαγγελματίες της γεύσης για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον 9ο …

G-EZ117CQG76