UA-49499200-1

Εξώδικο των βιοκαλλιεργητών Λακωνίας σε ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

8.10.2014_Δυναμικό παρόν από την Ένωση Βιοκαλλιεργητών ΛακωνίαςΜε εξώδικο απαντούν οι βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας στη μη καταβολή των οικονομικών τους ενισχύσεων για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας υπέβαλε εξώδικο προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι βιοκαλλιεργητές ζητούν από τους αρμόδιους να καταβληθούν άμεσα και εντόκως οι οικονομικές ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής για τα έτη 2012, 2013 και 2014, χωρίς τη διάκριση παλαιών και νέων βιοκαλλιεργητών και χωρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις, άμεσες ή έμμεσες, να καταβληθούν και οι αντίστοιχοι τόκοι και να αποζημιωθούν οι βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι κατά περίπτωση, για τα διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν από τη μείωση των εισοδημάτων τους, ως αποτέλεσμα της μη έγκαιρης καταβολής των οικονομικών τους ενισχύσεων.

Η Ένωση καλεί όλους τους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους της επικράτειας και τους αρμόδιους φορείς που τους εκπροσωπούν, όπως προσυπογράψουν και στηρίξουν το εξώδικο.

Ολόκληρη η εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρει τα εξής:

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρμοδίας Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στη Σπάρτη και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

  1. Τον ΥΠΟΥΡΓO ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, κ. Γεώργιο Καρασμάνη, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών αρ. 2).
  2. Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Δομοκού αρ. 5) και εκπροσωπείται νομίμως

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

α) Στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, αξιοτίμου κ. Αντωνίου Σαμαρά,

β) Στο Αρμόδιο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Τμήμα Κοινοτικών Ενισχύσεων),και

γ) Στον Αρμόδιο Επίτροπο Αγροτικών Υποθέσεων

 *********************

Την 4η Οκτωβρίου 2014 κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν άπαντες τους Βιοκαλλιεργητές και ιδιαιτέρως της περιοχής μας. Μεταξύ άλλων και κατόπιν συζητήσεως απεφασίσθη ομοφώνως να σας γνωστοποιήσουμε εκ νέου και μετ’ επιτάσεως διά της παρούσης μας το σοβαρότερο από τα τρέχοντα και εν γένει φλέγοντα ζητήματα των Βιοκαλλιεργητών, αυτό της μη καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Παρά το γεγονός ότι Σας εστάλη από την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού η από 04-07-2014 επιστολή διαμαρτυρίας μας, την οποία και ελάβατε στις 22-07-2014 με αριθμό πρωτοκόλλου Δ/4362, μέχρι σήμερα ημείς δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση. Ομοίως δε αντιμετωπίζετε και τις επανειλημμένες οχλήσεις μας τις τελευταίες 35 ημέρες στο γραφείο του πρώτου εξ Υμών, κ. Υπουργού, αλλά και στο γραφείο του Διευθυντή, κ.  Αναγνώστου, που προβάλλοντες διάφορες αιτιάσεις αποφεύγετε την οιαδήποτε συνάντηση με εμάς και ακρόαση των δικαίων αιτημάτων μας, υποσχόμενοι ωστόσο ότι θα επικοινωνήσετε μεθ’ ημών, χωρίς όμως αυτό να έχει συμβεί ποτέ.

Επειδή παρά τις αναρίθμητες προφορικές και έγγραφες διαμαρτυρίες, οχλήσεις και εκκλήσεις μας ουδέποτε ασχοληθήκατε μαζί μας, παρ’ ότι γνωρίζετε καλώς ότι είμαστε αποδέκτες παραπόνων εκατοντάδων συναδέλφων βιοκαλλιεργητών.

Επειδή ο πρώτος εξ Υμών αφ’ ενός αποφασίσατε τηνεπιβολή φορολογίας στους αγρότες από το πρώτο ευρώ εισοδήματος (και πρόσφατα φορολογίας στα αγροτεμάχια και τις αποθήκες αγροτικών προϊόντων, υπό την απειλή επιβολής προστίμου 0,75%, από την πρώτη μέρα καθυστέρησης πληρωμής, αλλά και τόκων της τάξεως του 9% περίπου), και αφ’ ετέρου καθυστερείτε την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για απώλεια παραγωγής, που είναι χρήματα προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τους (χωρίς την συμμετοχή εθνικών πόρων) για τρία συναπτά έτη, ήτοι 2012, 2013 και 2014, οδηγώντας τον πρωτογενή παραγωγικό κλάδο στην εξαθλίωση, την στιγμή που με την συνετή και συνεπή διαχείριση των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων θα μπορούσατε – διά της ταχύτερης απορροφήσεώς των – να συμβάλλετε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στην ανάπτυξη, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο τόπος.

Επειδή ουδέποτε διαψεύσατε δημοσιεύματα στον Αγροτικό – και όχι μόνο – Τύπο (Agrenda κλπ) που κατήγγειλαν ότι τα χρήματα που προορίζοντο για τους βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καλυφθή οικονομικώς άλλο μέτρο, αυτό της εξισωτικής αποζημιώσεως, παράλειψη εκ της οποίας συνάγεται μετά βεβαιότητος (κυρίως λόγω της επαναλήψεώς αυτής της τακτικής) ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι αληθή και επιπλέον ότι οι Βιοκαλλιεργητές, αντί να ευρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του, αποτελούν για το Υπουργείο αμελητέα ποσότητα.

Επειδή σε καμία Οδηγία ή Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων βιοκαλλιεργητών, ούτε προνομιούχων και μη, αλλά όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και κατά συνέπεια αξιώνουν την ίδια αντιμετώπιση, θα πρέπει να τους καταβάλλεται και η ίδια οικονομική ενίσχυση για τις ίδιες δραστηριότητες (ελαιοκαλλιέργεια, αμπέλι, αραβόσιτος κλπ). Παρά ταύτα εσείς προέβητε σε ψηφοθηρικά τεχνάσματα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και προβαίνοντας σε εξαγγελίες που δεν αντέχουν σε λογική βάσανο και καταργούν κάθε έννοια ισότητος και ισονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού συνιστά η σκέψη ότι οι παλιοί βιοκαλλιεργητές έχουν καρπωθή προστιθέμενη αξία και άρα οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να εισπράξουν 41,00 €/στρέμμα αντί 72,00 €/στρέμμα, που ελάμβαναν μέχρι τότε, ενώ για άλλες ομάδες βιοκαλλιεργητών (π.χ. οι αμπελοκαλλιεργητές) το ποσό της ενισχύσεως ήταν και παραμένει στα 90,00 €/στρέμμα τόσο για τους παλιούς όσο και για τους νέους.

Επειδή το γεγονός ότι δεν έχουν καταβληθή εγκαίρως οι ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος χρονίζει και επαναλαμβάνεται από την πλευρά Σας, προκαλώντας αναπόδραστα την συνεχή και σταδιακή μείωση των κεφαλαίων που επενδύονται από τους βιοκαλλιεργητές στις εκμεταλλεύσεις τους, με περαιτέρω και επί τα χείρω συνέπεια να διαφεύγουν κέρδη πολλαπλασίου των ενισχύσεων μεγέθους από τις τσέπες των Βιοκαλλιεργητών – Βιοκτηνοτρόφων με αποκλειστικά δική σας υπαιτιότητα, καθώς η μη έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων συνεπάγεται μικρότερες επενδύσεις στις επιμέρους εκμεταλλεύσεις και κατ’ επέκταση μικρότερες παραγωγές και άρα μικρότερα εισοδήματα.

Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ

για την απαράδεκτη συμπεριφορά Σας και την οικονομική ταλαιπωρία των Βιοκαλλιεργητών – Βιοκτηνοτρόφων και την ανοχή, για να μην χρησιμοποιήσουμε την λέξη αδιαφορία, που επιδεικνύετε μπροστά στην ζημία των εισοδημάτων ημών των Βιοκαλλιεργητών – Βιοκτηνοτρόφων, και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως  α μ έ σ ω ς  θέσετε σε εκκίνηση κάθε νόμιμη διαδικασία, ενεργήσετε κάθε απαραίτητη πράξη και λάβετε κάθε αναγκαία απόφαση προκειμένου:

α) Να καταβληθούν και μάλιστα εντόκως οι οικονομικές ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής για τα έτη 2012, 2013 και 2014 στους δικαιούχους Βιοκαλλιεργητές –  Βιοκτηνοτρόφους.

β) Να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις αυτές στο ακέραιο χωρίς τον διάκριση παλαιών και νέων βιοκαλλιεργητών.

γ) Οι τόκοι που πρέπει σύμφωνα με τα ανωτέρω να καταβληθούν στους Βιοκαλλιεργητές – Βιοκτηνοτρόφους να υπολογισθούν ακριβώς με τον τρόπο που Υμείς επιβάλλετε τόκους και πρόστιμα σε περίπτωση υπερημερίας των αγροτών.

δ) Οι οικονομικές ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής στους Βιοκαλλιεργητές – Βιοκτηνοτρόφους να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους χωρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις, άμεσες ή έμμεσες, από τον οποιοδήποτε άνευ της συναινέσεως των (των δικαιούχων), και

ε) Να αποζημιωθούν οι Βιοκαλλιεργητές – Βιοκτηνοτρόφοι κατά περίπτωση, για τα διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν από την μείωση των εισοδημάτων τους, ως αποτέλεσμα της μη έγκαιρης καταβολής οικονομικών ενισχύσεων για την βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία (μη έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων à μικρότερες επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις à μικρότερες παραγωγές à μικρότερα εισοδήματα κ.ο.κ.)

Αναμένουμε απάντησή Σας για το πώς θα ανταποκριθείτε στις ανωτέρω νόμιμες, βάσιμες, αληθείς και προ πάντων δίκαιες αξιώσεις μας εντός πενθημέρου από την κοινοποίηση της παρούσης, άλλως θα καταφύγουμε στα καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια.

Με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται και αναφέρονται στην αρχή, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Σπάρτη, 24-10-2014

Για το εξωδίκως διαμαρτυρόμενο και προσκαλούν

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Ο Πρόεδρος

Καραμπάσης Δημήτρης

Check Also

Το Monemvasia Castle Challenge ξεκινά αύριο 15/6

Ο Δήμος Μονεμβασίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την  εταιρεία whynot, διοργανώνουν στις 15-16 …

G-EZ117CQG76