UA-49499200-1

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»: Ποιές κατοικίες μπορούν να υπαχθούν

Στην τελική τους φάση, βρίσκονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον» (Εξοικονομώ ΙΙ). Σύμφωνα με στελέχη του ΕΤΕΑΝ, έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδα θα έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τις 10 εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ έως τα τέλη του μήνα θα έχει διαμορφωθεί ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και θα έχει “στηθεί” η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Συνεπώς, βάσει του χρονοδιαγράμματος, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο για την υποδοχή των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο πρόγραμμα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, μπορεί να ανέλθει στις 25.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης είναι δυνατό να διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (σ.σ. λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια), τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης θα μπορούσε να ανέλθει στις 17.500 ευρώ. Το επιπλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ) καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή ή από τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία είναι επιλέξιμη εφ’ όσον α) είναι κύρια β) υφίσταται νόμιμα γ) έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκδοθεί με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και δ) δεν είναι κατεδαφιστέα. Εάν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Μία επιπλέον πρόνοια του νέου προγράμματος, είναι η δυνατότητα υπαγωγής και των κενών διαμερισμάτων – κατοικιών κατά το φορολογικό έτος (σ.σ. εκκαθαρισμένη δήλωση) που υποβάλλεται η αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούταν ως κύρια κατοικία σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι αίτηση μπορεί να υποβάλλει όποιο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Στην περίπτωση που η κατοικία είναι νεοαποκτηθείσα, οι ενδιαφερόμενοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να υποβάλλουν αίτηση. Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

Οι επιλέξιμες πολυκατοικίες

Για να υπαχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

– Το κτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία.
– Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας κατόπιν απόφαση της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει αίτηση (με αυτή συνδέονται όλες οι επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα).
– Να υποβληθεί ένα ΠΕΑ για το σύνολο της πολυκατοικίας.
– Να συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα στην υλοποίηση των απαραίτητων κοινόχρηστων παρεμβάσεων.

Ο ιδιοκτήτης κατοικίας που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα, ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών (μαζί με τη δήλωση πιστοποίησης για ολοκλήρωση του έργου) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, είναι οι εξής:

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
1 Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
Α. Συρόμενα ή επάλληλα
Β. Ανοιγόμενα
Γ. Μόνο υαλοπίνακες
Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα
2 Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής
Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους
Γ. Εσωτερική θερμομόνωση
3 Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας
Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης

Σταμάτης Ζησίμου
Πηγή: euro2day.gr

 

Check Also

Σε τροχιά υλοποίησης ο Βιολογικός Καθαρισμός Ελαφονήσου

Ένα έργο ορόσημο για την Ελαφόνησο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μια και υπεγράφη  την  Πέμπτη  …

G-EZ117CQG76