UA-49499200-1

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα

4.6.2015_Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Στο Λεωνίδιο, στις 03/06/2015, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, από την οποία εκλέχτηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2014, η δραστηριότητά της σε έργα και προγράμματα τη διετία 2013-2014, η οικονομική θέση της και η προβλεπόμενη πορεία της, την αμέσως επόμενη περίοδο.

Κατόπιν της εκλογής του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας : Πρόεδρος

2. Σπύρος Φλώρος, Επιχειρηματίας : Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ελένη Δεντάκου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ευρώτα : Αντιπρόεδρος

4. Χαράλαμπος Κουτσονικολής, Αντιδήμαρχος Δήμου Μονεμβασίας : Αντιπρόεδρος

5. Βασίλης Σαλάκος, Επιχειρηματίας : Εντεταλμένος Σύμβουλος

6. Παναγιώτης Μαντάς Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας : Μέλος

7. Δημήτρης Τσιγκούνης, Οικονομολόγος : Μέλος

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα κ. Βασίλης Σαλάκος, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και το προσωπικό της Εταιρείας για το σπουδαίο έργο που επιτελέστηκε, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 25.000.000,00€ και αφορούσε έργα και προγράμματα ΕΣΠΑ, LEADER και Κοινωνικό Ταμείο που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Επενδύθηκαν στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα πόροι δυσεύρετοι στην παρούσα οικονομική συγκυρία, οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν επί 20 φορές με βάση τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Ακόμη ο κ. Σαλάκος δήλωσε ότι η Εταιρεία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τόνισε τη μεγάλη σημασία της πρόσθετης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LEADER, τόσο από την προηγούμενη όσο και τη νέα κυβέρνηση, η οποία αξιολογεί την Εταιρεία μέσα στην πρώτη τριάδα πανελλαδικά.

Ειδικότερα για την Κυνουρία δήλωσε ότι νιώθει περήφανος και αισιόδοξος που δύο νέοι άνθρωποι τεχνοκράτες, που υπήρξαν στελέχη της Εταιρείας, σήμερα είναι Δήμαρχοι στην περιοχή και στηρίζει το έργο τους.

4.6.2015_Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα_1Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος αφού ευχαρίστησε τους Δήμαρχους Μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και στο έργο της Εταιρείας, δήλωσε ότι στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την Εταιρεία και το έργο της, ότι ως Πρόεδρος θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαχρονικής συμφωνίας για ισότιμη συνεργασία των φορέων της Ανατολικής Πελοποννήσου. Ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας και εξέφρασε τη συγκίνησή του και τη χαρά του που θα συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους καθώς γνωρίζει από μέσα πώς κατακτήθηκε η ανοδική πορεία της Εταιρείας.

Πέραν της αυτονόητης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Φορέων της Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με το νέο Πρόεδρο της Εταιρείας θα συνεχιστεί η πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη, καθώς και με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων της νέας ελληνικής κυβέρνησης, με την οποία έχει ξεκινήσει ήδη η πολύ καλή επικοινωνία.

Η συμμετοχή επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο των Βασίλη Σαλάκου, Σπύρου Φλώρου και Δημήτρη Τσιγκούνη, ανθρώπων που μετέχουν σε θέσεις ευθύνης της Εταιρείας πάνω από 17 χρόνια, εκφράζει τη στέρεη βάση των διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης των ανθρώπων της Εταιρείας.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός της Εταιρείας

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Η Εταιρεία σήμερα απασχολεί σε μόνιμη βάση 25 επιστήμονες ΑΕΙ – ΤΕΙ, εκ των οποίων 5 διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 5 είναι σε στάδιο απόκτησης.

Στις άμεσες προτεραιότητες της Εταιρείας είναι η επιτυχής υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER και ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, η ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ που είναι φορέας υλοποίησης, η ολοκλήρωση των Προγραμματικών Συμβάσεων και η είσπραξη των οφειλόμενων στην Εταιρεία.

Είναι γνωστό ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός απαιτεί πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα στο μέλλον.

Η πρόβλεψη βασίζεται πάνω στα δεδομένα και στα προσδοκώμενα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεδομένων των προτεινόμενων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης και των Αναπτυξιακών Εταιρειών, από την νέα Κυβέρνηση η πρόβλεψη υποχρεωτικά έχει μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για να είναι ασφαλής.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον οικονομικό τομέα, η διεύρυνση της οικονομικής κρίσης, η μείωση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η μείωση των εσόδων των Ο.Τ.Α. επιτάσσουν την επανεξέταση των δεδομένων και την επικαιροποίηση του σχεδιασμού δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην περιοχή. Φαίνεται ότι το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η λειτουργία της Εταιρείας, ως αποκεντρωμένης δομής δημοσίων λειτουργιών, που απαιτούν ευελιξία είναι βάση σχεδιασμού.

Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα είναι η ενδυνάμωση των συνεργασιών της με τους Ο.Τ.Α. που ήδη έχει αποτελέσματα και συγκροτούν τον πυρήνα της περιοχής σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων (π.χ. LEADER).

Σημαντική είναι η συμμετοχή της Εταιρείας σε διάφορους οργανισμούς, Εταιρείες και Δίκτυα, για τη στήριξη και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές διασφαλίζεται η συνεχής διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας και δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που διαδραματίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Από τη Γενική Συνέλευση προκύπτει η δυνατότητα για την Εταιρεία να κλείσει και την χρήση του 2015 με κερδοφορία. Νέο δυναμικό στοιχείο του προγραμματισμού αποτελεί o τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων και η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών σε αυτή την κατεύθυνση.

Check Also

Το Ηλεκτρονικό περιοδικό του Γυμνασίου Μονεμβασίας είναι γεγονός

Εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του θεματικού περιοδικού του Γυμνασίου Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος» με τίτλο «Λογοτεχνικές …

G-EZ117CQG76