UA-49499200-1

Διευθέτηση των αυθαιρέτων κατηγορίας 5 ζητά το ΤΕΕ Πελοποννήσου

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με νέα παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του, ζητά την άμεση τροποποίηση του άρθρου 128 του Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και σε προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην επιστολή την οποία υπογράφει η Πρόεδρος κυρία Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη, τονίζεται ότι o τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται, στο άρθρο 128 του Νόμου, οι υπαγωγές των αυθαιρέτων κατασκευών στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του Ν. 4495/2017 (Α’ 167) έχει χαρακτηριστεί από τον τεχνικό κόσμο ως απαράδεκτος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “βόμβα” για το αγαθό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και σε κάθε περίπτωση, εγείρει πολλά ερωτηματικά ως προς την ισονομία με την οποία αντιμετωπίζονται οι Πολίτες και η ατομική ιδιοκτησία σε ένα συνταγματικά ευνομούμενο κράτος δικαίου».

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια σχετικού έγγραφου μας, για το Νόμο: “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”, επανερχόμαστε για να επισημάνομε ότι o τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται, στο άρθρο 128 του Νόμου, οι υπαγωγές των αυθαιρέτων κατασκευών στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του Ν. 4495/2017 (Α’ 167) έχει χαρακτηριστεί από τον τεχνικό κόσμο ως απαράδεκτος.

Η επιλογή του Υπουργείου ήταν να μη δοθεί παράταση πέραν τις 30-9-2020 για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορία 5. Με αυτήν την απόφαση αφαιρέθηκε η δυνατότητα αναστολής επιβολής κυρώσεων, το δικαίωμα σύνταξης μιας δικαιοπραξίας, μιας συμβολαιογραφικής πράξης σε οποιονδήποτε Πολίτη, που λόγω οικονομικών ή όποιων άλλων δυσχερειών δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο Νόμο.

Με τις διατάξεις όμως, που εισάγονται στο εν λόγω άρθρο, ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα και δίνεται το δικαίωμα της υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών στην Κατηγορία 5, αποκλειστικά σε ακίνητα που αποκτώνται (από τις Τράπεζες κλπ.) μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, σε ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου τους μετά τη λύση της σύμβασης ή ακόμα και σε ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε.!

Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “βόμβα” για το αγαθό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και σε κάθε περίπτωση εγείρει πολλά ερωτηματικά ως προς την ισονομία με την οποία αντιμετωπίζονται οι Πολίτες και η ατομική ιδιοκτησία σε ένα συνταγματικά ευνομούμενο κράτος δικαίου.

Αυτό που θα θέλαμε επίσης να παρατηρήσουμε είναι ότι το δικαίωμα υπαγωγής στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του Ν.4495/2017 έληξε στις 30-9-2020 και για τα Δημόσια κτήρια, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η σύνταξη καμιάς διοικητικής πράξης, που έχει ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό την τακτοποίηση του Δημόσιου κτηρίου.

Για παράδειγμα αν κάποιος φορέας του Δημοσίου θελήσει να εντάξει σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα την ενεργειακή αναβάθμιση ενός Δημόσιου κτηρίου, θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν είναι εφικτό, μιας και δεν διαθέτει κανένα στοιχείο νομιμότητας ή τακτοποίησης.

Τι προτίθεται το Υπουργείο να κάνει για αυτά τα Δημόσια κτήρια;

Προτείνουμε όπως, στα πλαίσια της ισονομίας, της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας, της παροχής ίσων ευκαιριών και της προστασίας του Πολίτη, που η κάθε Κυβέρνηση πρεσβεύει και η  Ελληνική κοινωνία αναζητά, να ανοίξει το σύστημα για την ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών στην Κατηγορία 5 για όλους και να παραμείνει ανοικτό χωρίς παρατάσεις, χρονικές προθεσμίες και εξαιρέσεις.

Επίσης πιστεύομε ότι είναι επιτακτική ανάγκη και ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε επαναπροσδιορισμό της έννοιας της Κατηγορίας 5, όπως έχομε επισημάνει και σε προηγούμενα έγγραφά μας, με σκοπό κάποιες περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών να ενταχθούν στην Κατηγορία 4 του άρθρου 96 του Ν. 4495/2017, έτσι ώστε να εξαιρεθούν κι αυτές της οριστικής κατεδάφισης.

Τέλος, σας γνωρίζομε ότι δεχόμαστε πολλές διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους Μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου, σχετικά με τις προθεσμίες που προβλέπονται για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις υπαγωγής στον Ν.4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον Ν.4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον Ν.4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον Ν.4178/2013.

Ζητάμε όπως προβείτε σε εξάμηνη, τουλάχιστον, παράταση των ανωτέρω σχετικών προθεσμιών.

Check Also

Διακρίσεις στις αγορές της Ανατολής για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Μια εξαιρετικά μεγάλη διάκριση για Έλληνα ελαιοπαραγωγό, με το απόλυτο ρεκόρ του 100% και 15 …

G-EZ117CQG76