UA-49499200-1

12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων «OPEN DAYS»

15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_1Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε από 6 έως 9 Οκτωβρίου 2014 η 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων «OPEN DAYS». Ο τίτλος και το περιεχόμενο των δράσεων ήταν «Κοινή Ανάπτυξη – Έξυπνη Επένδυση για τους ανθρώπους». Στην εκδήλωση εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια συμμετείχε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of the Regions) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσέφεραν μια πολύτιμη πλατφόρμα για συζήτηση και για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις επενδυτικές στρατηγικές και τη χρηστή διακυβέρνηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 στοχευμένα εργαστήρια (workshops), εκθέσεις και εκδηλώσεις προώθησης της δικτύωσης και της συνεργασίας.

15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_2 15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_6

Παρευρέθησαν περίπου 6.000 εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης, επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υψηλόβαθμων θέσεων, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι περιφερειών, δήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, αιρετά μέλη συμβουλίων, αξιωματούχοι, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, επαγγελματίες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άλλοι φορείς. Η θεματολογία ήταν πλούσια με εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις, αναλύσεις και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ομιλητών.

Οι θεματικές προτεραιότητες εστιάστηκαν στους κάτωθι άξονες:

  1. Σύγκλιση Περιφερειακών Στρατηγικών: Έμφαση στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, του ψηφιακού θεματολογίου, της υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της προώθησης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.
  2. Βελτίωση Θεσμικών Ικανοτήτων: Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για τη διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων με τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, διαδικασίες δημοσίων προμηθειών και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων.
  3. Εδαφική συνεργασία: Νέα γενιά των πανευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT), διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.

15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_4Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου στην ομιλία του ανέφερε ότι η Πολιτική Συνοχής είναι ο κύριος επενδυτικός πυλώνας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί για να διασφαλιστεί η συνετή επένδυση τους. Όλες οι Περιφέρειες της Ε.Ε. ωφελούνται από την Πολιτική Συνοχής, ενώ οι φτωχότερες Περιφέρειες λαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, συγκεντρώνοντας κεφάλαια για τις περιοχές και τους τομείς όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Οι Περιφέρειες και τα Κράτη μέλη πρέπει να στοχεύσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας:

  1. Έρευνα και Καινοτομία.
  2. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).
  4. Στήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα.

Όσον αφορά τον πρώτα πυλώνα η Ευρώπη πρέπει να καινοτομεί ώστε να αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών και να τα μετατρέπει σε εμπορεύσιμα προϊόντα που να προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Για το δεύτερο πυλώνα η αποδοτική χρήση των ΤΠΕ, αυξάνει την παραγωγικότητα του χώρου εργασίας και την ανταγωνιστικότητα. Η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές ΤΠΕ, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες.

15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_3 15.10.2014_12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων OPEN DAYS_5

Σχετικά με τον τρίτο πυλώνα, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν ως βασική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.  Προκειμένου οι Ελληνικές ΜμΕ να παραμένουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και με χαμηλά επιτόκια για να είναι περισσότερο παραγωγικές και να βελτιώσουν την ποιότητα, την προβολή και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών τους και του μάρκετινγκ. Όσον αφορά τον τελευταίο πυλώνα είναι επιτακτικό και αναγκαίο να υπάρξει ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα, ειδικότερα για τις αστικές περιοχές και να δημιουργηθούν «έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρισμού ώστε να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Τελειώνοντας υπογράμμισε πως με δεδομένη την επικείμενη έγκριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι Ελληνικές Περιφερειακές Αρχές έχουν κομβικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ για την διεκδίκηση περισσότερων πόρων και την εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που ανακύπτουν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  είναι πλέον μια ευρωπαϊκή περιφέρεια που έχει λόγο και προτάσεις. Ορίζει νέο Στρατηγικό σχεδιασμό με όραμα και καινοτομία. Είναι δραστήριο μέλος και επιδεικνύει μεγάλη κινητικότητα και ενεργή συμμετοχή και επιδιώκει μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή όργανα, πολιτικές εξόδου από την κρίση και εφαρμογή αυτών.

 

Check Also

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus από το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης διοργανώνει ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA1 με τίτλο: …

G-EZ117CQG76