UA-49499200-1

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Γ. Α. Παπαϊωάννου

11.1.2016_1os Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Γ.Α. Παπαϊωάννου

Το Φεστιβάλ Γ. Α. Παπαϊωάννου προκηρύσσει τον 1ο διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης Γ. Α. Παπαϊωάννου, στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη και παιδαγωγού. Ο διαγωνισμός αφορά σε συνθέσεις για παραδοσιακά όργανα και ορχήστρα δωματίου.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η χρήση των παραδοσιακών οργάνων να βοηθήσει στην ανάδειξη της ευρύτερης κληρονομιάς μας, στη μελέτη της και στην ‘επικαιροποίησή’ της μέσα από σύγχρονες συνθέσεις.

Α. Όροι του διαγωνισμού

 1. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθεεθνικότητας που κατοικούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1970.
 1. Ο διαγωνισμός αφορά συνθέσεις για κανονάκι ή ούτι και ορχήστρα δωματίου, η οποία αποτελείται από τα εξής όργανα: βιολί Ι, βιολί ΙΙ, βίολα, τσέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, τρομπέτα, κρουστά, κιθάρα. Ο συνθέτης μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 11 και 12 από τα παραπάνω όργανα της ορχήστρας δωματίου.
 1. Η διάρκεια των συνθέσεων που θα κατατεθούν πρέπει να είναι μεταξύ 12 και 15 λεπτών.
 1. Οι συνθέσεις που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό πρέπει να μην έχουνεκδοθεί και να μην έχουν βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό σύνθεσης.
 1. Θα δοθούν δύο βραβεία. Το πρώτο βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 1.800 ευρώ και έκδοση του έργου με το μουσικό οίκο Παπαγρηγορίου Νάκας. Το δεύτερο βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.

Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων

 1. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν με το ταχυδρομείο ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ (ο αποστολέας) με την ένδειξη 1ος διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης Γ. Α. Παπαϊωάννου, χωρίς να αναγράφεται ο αποστολέας.

Τελευταία ημέρα αποστολής των φακέλων ορίζεται η Τετάρτη 15/6/ 2016.
Η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής.

 1. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Δημοτικό Ωδείο Καβάλας,
Βενιζέλου 67,
65403, Καβάλα
1ος διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης Γ. Α. Παπαϊωάννου, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που περιγράφεται παρακάτω.

 1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιέχουν:

3.1 Μια Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 όπου οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι:
– ο υποψήφιος επιθμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
– ο υποψήφιος αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
– το υποβληθέν έργο είναι πρωτότυπο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Α4 του παρόντος Κανονισμού.
– οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό.

3.2 Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του δημιουργού.

Για τους ανήλικους συμμετέχοντες, εκτός του ως άνω πιστοποιητικού, απαιτείται πρόσθετη βεβαίωση των γονέων-κηδεμόνων του ανηλίκου, με την οποία δίδεται η έγκριση σε αυτούς να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.

3.3 Πέντε (5) φακέλους χωρίς διακριτικά ή πληροφορίες, ο καθένας εκ των οποίων θα περιέχει ακουστικό δείγμα του έργου σε CD  (στον φορέα ηχογράφησης δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα διακριτικό καθώς και ονόματα ή πληροφορίες για τους συμμετέχοντες) και τυπωμένο αντίγραφο του έργου.

3.4 Βιογραφικό και φωτογραφία του υποψηφίου.

 1. Οι υποβληθείσες παρτιτούρες δεν επιστρέφονται.

Γ. Διαδικασία του διαγωνισμού 

 1. Παραλαβή του φακέλου της υποψηφιότητας:

1.1 Επίσημος εκπρόσωπος του διαγωνισμού, επιφορτισμένος με την απόλυτη τήρηση μυστικότητας, παραλαμβάνει το φάκελο, τον αριθμεί με έναν αποκλειστικό αύξοντα αριθμό και τον ανοίγει καταγράφοντας σε καθέναν από τους πέντε περιέχοντες φακέλους τον αριθμό αυτό.
1.2 Το βιογραφικό και οτιδήποτε άλλο συνοδευτικό θα τοποθετείται σε άλλον φάκελο με τον ίδιο αύξοντα αριθμό. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εφόσον ο υποψήφιος προκριθεί στην τελική φάση, οπότε και αίρεται το απόρρητο της συμμετοχής.

 1. Μετά την υποβολή αιτήσεων μια επιτροπή πέντε μελών που θα οριστεί από τους διοργανωτές, θα εξετάσει τις υποβληθείσες παρτιτούρες, χωρίς να λάβει προηγουμένως γνώση της ταυτότητας των συνθετών και θα επιλέξει τέσσερα έργα, τα οποία θα περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού.
 2. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της πρώτης φάσης.
 3. Το απόρρητο αίρεται μόνο για τις επιλεγμένες υποψηφιότητες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Η θέση του καθε υποψηφίου στη σειρά γενικής κατάταξης που θα προκύψει από την βαθμολογία της επιτροπής είναι ανακοινώσιμη αποκλειστικά στον ίδιο τον υποψήφιο. Οι τέσσερις υποψήφιοι θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά.
 4. Τα τέσσερα επιλεγέντα έργα θα παρουσιαστούν σε δημόσια συναυλία, στην  η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και με συντελεστές της επιλογής των διοργανωτών. Μετά το πέρας της συναυλίας αυτής, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει το έργα εκείνα που θα λάβουν τα βραβεία σύνθεσης του 1ου διεθνούς διαγωνισμού Γ. Α. Παπαϊωάννου και το χρηματικό έπαθλο που αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, και οι τέσσερις επιλεγέντες συνθέτες θα λάβουν ηχογράφημα της εκτέλεσης του έργου τους.
 5. Οι διοργανωτές διατηρούν χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση εκ μέρους των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης της και μετάδοσης της τελικής φάσης του διαγωνισμού για λόγους αρχείου και προβολής.

Πληροφορίες: www.dok.gr, 2510 222119 και κ. Κ. Βουγιούκα, papaioannoufestival@gmail.com

Διευκρινίσεις:

– Η λίστα των κρουστών είναι: Timpani (3), Gong, Crash and Ride Cymbal, Marimba, Xylophone, Glockenspiel, Vibraphone, Snare drum, Tambourine, Triangle, Sleigh Bells, Temple blocks (5), Shaker, Claves, Guiro, Maracas, Cabasa, Castanets, Rachet, Wind chimes.
– Η παρτιτούρα των κρουστών θα πρέπει να παίζεται από έναν μουσικό.
– Το ακουστικό δείγμα του έργου που θα περιλαμβάνεται στον φάκελο της αίτησης μπορεί να είναι και samples (midi). Tο δείγμα είναι βοηθητικό και δεν κρίνεται το επίπεδο παραγωγής του.
– Οι συμμετέχοντες στην περίπτωση που προκριθούν στον τελικό υποχρεούνται να παραδώσουν τις πάρτες των οργάνων μέχρι την 1η Αυγούστου 2016.

 

 

Check Also

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus από το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης διοργανώνει ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA1 με τίτλο: …

G-EZ117CQG76