UA-49499200-1
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδριάζει το Π.Σ. Πελοποννήσου με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη

1.10.214_Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Tην 14η τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έλεγχος διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα «Μέτρα ανακούφισης των ανέργων».
 3. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: «Ευθύνες της Περιφέρειας για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) και την ενδιάμεση φάση διαχείρισης των απορριμμάτων».
 4. Επερωτήσεις του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Δολτσινιάδη Δημήτριου.
 5. Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο έργο «Λειτουργία Περιφερειακών  Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» που θα υλοποιηθεί από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συμμαχία Κοινωνικής Οικονομίας στην Πελοπόννησο» στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης 2: «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
 6. Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Adriatic-Ionian 2014-2020». (εξ αναβολής)
 7. Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Balkan-Mediterranean 2014-2020». (εξ αναβολής)
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης». (εξ αναβολής)
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το έργο: Δημιουργία και Λειτουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου πλησίον της Νήσου Σαπιέντζα της Μεθώνης, Π.Ε. Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την εκπόνηση έρευνας για την «Ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών και διατάξεων σε τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας εφαρμογής». (εξ αναβολής)
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της μελέτης «Συντήρηση – βελτίωση δρόμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ (ΠΟΥΛΙΤΣΑ) ΝΕΔΑΣ».
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας, για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου “Πρώην ΕΡΑ Τρίπολης” της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας».
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση & εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, Πύλου – Νέστορος, Μεσσηνίας.
 14. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/96 για το χρονικό διάστημα 2014 έως 2019 για την Π.Ε. Κορινθίας. (εξ αναβολής)
 15. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τη Επιτροπής με σκοπό: α)τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλαζ» και β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχύπλοων (ταχυκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής», στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας και γ) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην Π.Ε. Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
 16. Έγκριση 1ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ο.Σ.Κ. Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)
 17. Έγκριση δαπάνης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας οικονομικού έτους 2015.
 18. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
 19. Έγκριση κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου 2014ΕΠ52600004 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» σε υποέργα.
 20. Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου 2014ΕΠ52600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» σε υποέργα.
 21. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Ίδιους Πόρους Π.Ε. Κορινθίας έτους 2014.
 22. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Πόρους Κ.Α.Π. Π.Ε. Κορινθίας έτους 2014.
 23. Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του άρθρου 186 του Ν.3852/2010.
 24. Έγκριση αντικατάστασης εκπροσώπου στα καταστατικά όργανα της Α.Ε. με την επωνυμία ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
 25. Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση οδοποιίας πυρόπληκτης Τ.Κ. Βαλύρας & βελτίωση οδού Βαλύρα – Ιερά Μονή Βουλκάνου, ΔΕ Ιθώμης, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
 26. Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση  οδοποιίας πυρόπληκτης Τοπικής Κοινότητας Αβραμιού, ΔΕ Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
 27. Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση οδού Πελεκανάδα – Μηλιώτη ΔΕ Βουφράδος, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
 28. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμων Αβίας και Μ. Μαντίνειας, Υποέργο 1: Ακρογιάλι» προϋπολογισμού € 4.850.000,00, όσον αφορά τον ορισμό μελών του Π/Σ για την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 29. Σύσταση Επιτροπής «Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή» στην ΠΕ Μεσσηνίας.
 30. Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος: «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».
 31. Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/05/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ».
 32. Ορισμός νέου μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/05/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «ΜΑΙΝΑΛΟ: ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ».
 33. Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 04/12/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΥΚΑΙΟΥ – ΝΕΔΑ» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΥΚAΙΟΥ».
 34. Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 17/07/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ».
 35. Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 19/06/2014 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας «ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».
 36. Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31/07/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΛΕΧΑΙΟΥ (Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
 37. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014.