UA-49499200-1

Ξεκινά το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών στο Κάστρο Μονεμβασίας

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου του έργου, η σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών του Κάστρου Μονεμβασίας, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 2.500.000,00 ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης, που υπογράφηκε στην Τρίπολη, χθες Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, φθάνει τα 1.613.452,24 (χωρίς ΦΠΑ) και η πίστωση προέρχεται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των πιο πάνω εργασιών -μέρος των οποίων θα απαιτήσει την χρήση ελικοπτέρου για τη μεταφορά υλικών στα πρανή του Κάστρου- είναι 18 μήνες.

Με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να γίνουν μια σειρά εργασιών, οι οποίες αφορούν:

Καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών τεμαχών. Ο συνολικός τους όγκος ανέρχεται σε 500 κυβικά μέτρα. Για τα τεμάχη που είναι μικρότερα από 1 κ.μ., τα οποία είναι αποκομμένα πάνω στο πρανές, θα γίνει η καθαίρεση άμεσα με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που υποσκάπτουν τμήμα των υπερκειμένων τειχών της Ανω Πόλης, οπότε τότε δεν θα πραγματοποιηθεί καμία απόσπαση. Τα τεμάχη μεγάλων διαστάσεων, μεγαλύτερα από 5 κ.μ. δεν είναι δυνατό να καθαιρεθούν, κυρίως για λόγους ασφαλείας και θα σταθεροποιηθούν με συστηματική αγκύρωση.
Κατασκευές Λιθοδομών. Σε συνέχεια των εργασιών καθαίρεσης των βράχων μπορεί να γίνει, τοπικά και όπου κρίνεται αποτελεσματικό, κατασκευή λιθόκτιστων τοιχίων για την στήριξη μεγάλων τεμαχών. Η λιθοδομή θα κτιστεί με πέτρες από το πρανές και κονίαμα παρόμοιου χρώματος με αυτό του βράχους.
Αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχών. Για τη σταθεροποίηση μεγάλων τεμαχών και για την εξασφάλιση της ευστάθειας τους θα γίνει χρήση παθητικών αγκυρίων, καθώς στην περίπτωση που υπάρχει κάποια αστοχία αυτών, οι βραχοπαγίδες θα αδυνατήσουν να τα συγκρατήσουν. Για τα τεμάχη των οποίων ο όγκος δεν ξεπερνά τα 5 έως 10 κ.μ. θα χρησιμοποιηθεί σημειακή αγκύρωση, ενώ για τα τεμάχη των οποίων ο όγκος υπερβαίνει τα 10 κ.μ. θα χρησιμοποιηθεί συστηματική αyκύρωσή τους σε κατάλληλο κάναβο. Συγκεκριμένα θα αγκυρωθούν 55 τεμάχια συνολικού εκτιμώμενου όγκου 1947,5 κ.μ. και απαιτηθούν 190 αγκύρια.
Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος. Θα τοποθετηθεί μεταλλικό πλέγμα πάνω στο πρανές το οποίο θα είναι κατάλληλα στερεωμένο με συστηματική αγκύρωση σε κάναβο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε θέσεις όπου η βραχόμαζα είναι έντονα κερματισμένη και χαλαρωμένη, β) σε θέσεις που δεν είναι δυνατό να γίνουν συστηματικές καθαιρέσεις τεμαχών λόγω πιθανής υποσκαφής υπερκείμενων τεμαχών, γ) σε θέσεις στο ανώτερο τμήμα του πρανούς (στέψη) όπου δεν είναι δυνατό να γίνουν καθαιρέσεις τεμαχών λόγω πιθανής υποσκαφής των τειχών της Ανω Πόλης, δ) σε θέσεις όπου εμφανίζονται λιθοκολώνες στη βάση του πρανούς ύψους αρκετών μέτρων, ε) σε θέσεις όπου εμφανίζονται επικρεμάμενοι βράχοι πάνω από κατοικίες στη βάση του πρανούς. Συνολικά το πλέγμα θα τοποθετηθεί σε οκτώ θέσεις συνολικής επιφάνειας 2.100 τ.μ. με μέσο υψόμετρο τοποθέτησης 80 – 100 μέτρα.
Κατασκευή και Τοποθέτηση Βραχοπαγίδων. Θα τοποθετηθούν βραχοπαγίδες (μεταλλικοί φράκτες) τόσο στον πόδα του πρανούς όσο και επάνω στο πρανές σε 9 σημεία.
Σταθεροποιητικά έργα. Η εκτέλεση των εργασιών στο χαμηλό τμήμα του πρανούς, μπορεί να γίνει με την κατασκευή ικριωμάτων κατά μήκος του πρανούς και σε ύψος που κατά θέσεις μπορεί να φτάνει τα 15 μέτρα. Για την πρόσβαση σε υψηλά σημεία του πρανούς όπου θα τοποθετηθούν τα μεταλλικά πλέγματα και οι βραχοπαγίδες, η μεταφορά των υλικών στη βάση και στη στέψη του πρανούς θα γίνεται με τη χρήση ελικοπτέρου.
Ενόργανη παρακολούθηση. Για την παρακολούθηση του ρυθμού μετακίνησης μεγάλων τεμαχών του πρανούς, καθώς και επιλεγμένων βραχωδών τεμαχών που θα καθοριστούν κατά τις εργασίες στερέωσης, θα γίνει τοποθέτηση οργάνων παρακολούθησης.

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό όσο και ειδικό έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης, η Περιφέρεια προχωρεί και την διαδικασία που αφορά στο έργο φωτισμού του Κάστρου Μονεμβασίας.

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή να υπενθυμίσουμε, ότι το Δεκέμβριο 2019 το ανωτέρω έργο εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020, το Νοέμβριο 2020, η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μονεμβασίας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ενώ την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Επισημαίνουμε τέλος ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και με ιδιαίτερη δυσκολία έργο, το οποίο αφορά την προστασία της παλιάς πόλης, η ορθή ολοκλήρωση του οποίου πρόκειται να εξασφαλίσει περαιτέρω συνθήκες ασφάλειας των κατοίκων και των κτιρίων.

Check Also

Συνεχίζει τις δράσεις του για το καλοκαίρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων

Μαρούλη Κατζιλιέρη Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων, συνεχίζει και φέτος το καλοκαίρι μέσα από μια σειρά …

G-EZ117CQG76