UA-49499200-1

Με ένα τείχος ανεμογεννητριών απειλείται η χερσόνησος του Μαλέα

Το σύνολο των αιολικών πάρκων στη χερσόνησο του Μαλέα.

Ένα ακόμη φαραωνικό έργο, το οποίο αφορά την κατασκευή και λειτουργία τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιάζεται στη Χερσόνησο του Μαλέα.

Πρόκειται για τους αιολικούς σταθμούς, για τους οποίους έχουν κατατεθεί προς έγκριση οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη θέση «Κούνος» με 22 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος 105,6 MW, στη θέση «Ράχες – Χουνάρια» με 6 Α/Γ συνολικής ισχύος 28,8 MW και στη θέση «Καψολακούσες» με 5 Α/Γ συνολικής ισχύος 24 MW. Συνολικά, δηλαδή, 33 υπερμεγέθεις Α/Γ, με ύψος πυλώνα 83 μέτρα, μήκος ρότορα 133 μέτρα και επιφάνεια σάρωσης αέρα 14 στρεμμάτων.

Εκτός των ανωτέρω έχει προχωρήσει -με αρνητική εισήγηση του περιφερειακού Συμβουλίου στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων- η δημιουργία δύο (2) ακόμα αιολικών πάρκων στη θέση «Αγία Κυριακή», με εγκατάσταση 17 ανεμογεννητριών και στη θέση «Κριθίνα», με τοποθέτηση 14 ανεμογεννητριών. Εάν στα ανωτέρω προστεθούν και άλλα δέκα επτά (17) Αιολικά Πάρκα, τα οποία έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, με τελικό συνολικό αριθμό 170 ανεμογεννητριών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υψώνεται ένα τείχος ανεμογγενητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα, μήκους 25 περίπου χιλιομέτρων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του, στην οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα, με τις με αριθμό 253/2019 και 39/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ με την με αριθμό 96/2021 απόφαση του, τονίζει χαρακτηριστικά: «Η υλοποίηση των αιολικών πάρκων, από μόνα τους αλλά και από κοινού με άλλα δέκα
επτά (17) Αιολικά Πάρκα με συνολικό αριθμό ανεμογεννητριών 170, τα οποία έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής στην περιοχή του Ακρωτηρίου Μαλέα
 βλάπτει δραστικά, καθολικά και ανεπανόρθωτα, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας και ιδιαίτερα των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Μονεμβασίας και Βοιών, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, το δικαίωμα του Δήμου και των κατοίκων του σε ένα βιώσιμο, αρμονικό και ισορροπημένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον».

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται η ανάγκη να ληφθεί πολύ σοβαρά ότι στο βόρειο τμήμα του Δήμου Μονεμβασίας έχουν εγκατασταθεί και χωροθετηθεί ήδη 15 αιολικά πάρκα με 166 ανεμογεννήτριες. Εάν σε αυτά προστεθούν όσα τελικά προβλέπονται να εγκατασταθούν στη Χερσόνησο του Κάβο Μαλέα, τότε μιλάμε για ένα σύνολο 336 Α/Γ, κάτι που όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται «επιβαρύνει το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο του Δήμου Μονεμβασίας, πρόδηλα πέραν της φέρουσας ικανότητάς του, κάτι απαράδεκτο για το σύνολο της έκτασης του Δήμου».

Το σύνολο των αιολικών πάρκων στη χερσόνησο του Μαλέα με επισήμανση (εντός πολυγωνικής γραμμής) των 3 αιολικών πάρκων.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος των επεμβάσεων για την εγκατάσταση μόνο των 3 αιολικών πάρκων αρκεί να επισημανθούν τα παρακάτω, όπως αυτά προκύπτουν από τον Π.07.1 Χάρτη ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ και το τεύχος της ΜΠΕ:

  1. Οι περιοχές που θα απομακρυνθεί η βλάστηση για να εγκατασταθούν αυτοί οι 3 Α/Σ καταλαμβάνουν έκταση άνω των 430 στρεμμάτων, συνυπολογίζοντας (α) τις επιφάνειες διάνοιξης νέων οδών πρόσβασης στην οροσειρά (εντός δασικών εκτάσεων), και (β) των επεμβάσεων – εκσκαφών για τη διέλευση δικτύων καθώς και (γ) των λοιπών συνοδών / βοηθητικών έργων. Βέβαια η επιβάρυνση στο τοπίο και τη βλάστηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και γραμμικά κατά μήκος ολόκληρης της κορυφογραμμής μήκους σε ευθεία 12km (ακόμα σημαντική και μεγάλη επιβάρυνση) και όχι απλά επιφανειακά με το στρέμμα.
  2. Οι νέες διανοίξεις οδών για την πρόσβαση οχημάτων μεταφοράς τεμαχίων Α/Γ, για την κατασκευή των 3 Αιολικών Σταθμών, μήκους περίπου 26 χλμ, θα απαιτήσουν μεγάλες επιχώσεις και εκσκαφές, αφού διέρχεται από κορυφογραμμές και ρέματα με μεγάλες κλίσεις. Τα πρανή ορυγμάτων και επιχώσεων για τη διάνοιξη αυτού του δρόμου μαζί με την κατασκευή Αιολικών Πάρκων, θα αλλοιώσουν πλήρως το φυσικό τοπίο της οροσειράς του ΚΟΥΝΟΥ , των Κουλεντίων και της περιοχής Αγίου Φωκά Μονεμβασίας, αλλά κυρίως της περιοχής Βοιών – Νεάπολης – Ελαφονήσου. Οι επεμβάσεις αυτές, θα είναι μη αναστρέψιμες στο διηνεκές.
  3. Η Κατασκευή εσωτερικού υπόγειου δικτύου μέσης τάσης, γείωσης και οπτικής ίνας, μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γες στο νέο Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./Υ.Τ. «ΚΟΥΝΟΣ» συνολικού μήκους 67 km, και η κατασκευή υπόγειας διασυνδετικής γραμμής Υ.Τ. συνολικού μήκους 35,1 km για τη διασύνδεση του νέου Υ/Σ «ΚΟΥΝΟΣ» με τον υφιστάμενο Υ/Σ «ΜΟΛΑΩΝ» θα επιβαρύνει και αυτή το φυσικό τοπίο και τη βλάστηση με εκσκαφές και επιχώσεις. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη ΜΠΕ προβλέπει νέα διασυνδετική γραμμή Υ.Τ. συνολικού μήκους 35,1 km για τη διασύνδεση του νέου Υ/Σ «ΚΟΥΝΟΣ» με τον υφιστάμενο Υ/Σ «ΜΟΛΑΩΝ».

Τέλος να επισημανθεί ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει ήδη επιβαρυνθεί και με τα έργα της Διασύνδεσης Κρήτης Πελοποννήσου, της μεγαλύτερης σε μήκος υπόγειας – επίγειας – υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο, συνολικού μήκους 176 χιλιομέτρων. Τα μεγέθη επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον του Δημου με πυλώνες με εκσκαφές, μετακινήσεις φορτηγών κλπ είναι δυσανάλογα επιβαρυντικές για μία αδιατάρακτη κατά τα άλλα περιοχή.

Στο πλευρό του Δήμου Μονεμβασίας, τάσσονται εκφράζοντας με επιστολή τους στο ΥΠΕΝ την έντονη αντίθεσή τους, σε οποιαδήποτε προσπάθεια εγκατάστασης τόσο των συγκεκριμένων όσο και του πλήθους των υπολοίπων αιολικών σταθμών οι οποίοι έχουν λάβει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άδεια παραγωγής, η Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής και μαζί τους, ο Σύνδεσμος Νεαπολιτών «ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ», ο Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ», η Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας, το Σωματείο Καταλυμάτων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», η ΕTERNAL GREECE – Τour Operator, ο Σύλλογος Καφεζαχαροπλαστών και Εστιατόρων Νεάπολης Λακωνίας, ο Ναυτικός Όμιλος Βοιών, ο Σύλλογος Αξιοποίησης Παραδεισιού και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Μολάων – Νοτιοανατολικής Λακωνίας.

Επίσης η Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής, μαζί με φορείς, συλλόγους και πολίτες της περιοχής, κατέθεσαν επίσης ένσταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος για την κατάταξη δυο εκ των 7 υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών σταθμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και επί της επιδιωκόμενης κατάτμησης του ενιαίου έργου κατηγορίας Α1 αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ. Με την ένστασή τους απαιτούν την ορθή εφαρμογή του νόμου για τις αδειοδοτήσεις των αιολικών σταθμών, όπως συνέβη πρόσφατα σε παρόμοια περίπτωση στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων.

Check Also

Η Μονεμβασία του χθες ζωντανεύει μέσα από το φακό του Poul Rasmussen

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με φωτογραφίες της Μονεμβασίας του χθες, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Άγιο …

G-EZ117CQG76