UA-49499200-1
Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Η απόφαση για την εξωδικαστική ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Με την με αριθμό 32320/1841 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Α.Πετρόπουλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζεται ημεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017.

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης
Με την απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις συναίνεσης του ΕΦΚΑ σε συμφωνία αναδιάρθρωσης οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

Α. Το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.4469/2017 με όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Β. Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες. Για τον καθορισμό των δόσεων δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν ποσά υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται αυτούσια στη σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017. Το ύψος εκάστης προτεινόμενης δόσης δεν υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το ΚΕΑΟ υπερψηφίζει μεταξύ αυτών την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 σε λιγότερες δόσεις.

Οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που εντάσσονται σε συμφωνία αναδιάρθρωσης
Στη συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Περιπτώσεις μη συμμετοχής του ΚΕΑΟ στις διαπραγματεύσεις κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017

Τα αρμόδια όργανα, αποδέχονται τις προτάσεις αναδιάρθρωσης και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ν.4469/2017, εφόσον, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, πληρούνται εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας και οι εξής όροι:

α. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ:

  1. i) H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.
  2. ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των πενήντα (50) ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

β. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και είναι μεγαλύτερες των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 € προς τον ΕΦΚΑ:

  1. i) H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο,
  2. ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των πενήντα (50) ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

  1. iv) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Απλοποιημένη διαδικασία
Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4469/2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Πηγή: e-forologia.gr