UA-49499200-1

Εργάτες γης και δίκτυα Κελεφίνας στη Βουλή με ερωτήσεις Αραχωβίτη

Η Λακωνία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτήν την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου. Ο Σταύρος Αραχωβίτης, βουλευτής Λακωνίας και Τομεάρχης Αγροτ. Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέθεσε επίκαιρες ερωτήσεις για δυο φλέγοντα ζητήματα του Νομού.

Με την πρώτη Επίκαιρη Ερώτηση του ζητά την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας σύνταξης των μελετών του αρδευτικού δικτύου του Φράγματος της Κελεφίνας, μέσω του δημοσίου διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες.

Με τη δεύτερη Επίκαιρη αναδεικνύει όλα τα προβλήματα που η Κυβέρνηση της ΝΔ δημιούργησε και που έχουν σαν αποτέλεσμα όπως τονίζει «να εξαντλείται ο αριθμός εργατών γης στη Λακωνία πριν ακόμη αρχίσουν οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες όπως η ελαιοσυλλογή».

Διαβάστε παρακάτω τα κείμενα των δύο επίκαιρων ερωτήσεων:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Καθυστέρηση στην προκήρυξη των μελετών  του αρδευτικού δικτύου του Φράγματος Κελεφίνας στην Λακωνία»

Στις 02/07/2019 εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. Πρωτ. 4679 (ΑΔΑ 6ΦΝΡ4653ΠΓ-ΕΩ6) και οι αποφάσεις ένταξης στη δράση 4.3.1: ‘Υποδομές εγγείων βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020 των τριάντα ένα (31)μεγάλων (με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 2.200.000€) Εγγειοβελτιωτικών έργων και συνολικού προϋπολογισμού 448.193.171,59 ευρώ. Από τα 31 αυτά έργα υποδομών, για τα είκοσι πέντε (25) σαν δικαιούχος είναι το ίδιο το ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων. Ανάμεσά τους και η Κατασκευή Φράγματος Κελεφίνας στην Λακωνία, για την κατασκευή του οποίου προβλέφθηκε δημόσια δαπάνη ύψους 24.000.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο ώριμο. Ενόψει μάλιστα των επερχόμενων φαινομένων της κλιματικής κρίσης, πρόκειται για μια  χρυσή ευκαιρία για την στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και για  την αναζωογόνηση του υδροφόρου ορίζοντα, και  για την αντιμετώπιση της προϊούσας υφαλμύρωσης που απειλεί τις καλλιέργειες στην Νότια Λακωνία.

Σύμφωνα δε με σχετική πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης για το φράγμα στην Κελεφίνα Λακωνίας, προϋπολογισμού 25,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Ωστόσο όμως δεν υπάρχει έως σήμερα καμία πληροφόρηση από πλευράς (ΥπΑΑΤ) σχετικά με τον χρόνο προκήρυξης των μελετών του αρδευτικού δικτύου που είναι απαραίτητο προκειμένου το φράγμα αυτό, να καταστεί λειτουργικό και να επιτελέσει το σκοπό του, την άρδευση δηλαδή των καλλιεργειών της Νότιας Λακωνίας.

Οι καθυστερήσεις στην προκήρυξη των μελετών του αρδευτικού δικτύου που θα υποστηρίζει την άρδευση των καλλιεργειών από το φράγμα της Κελεφίνας, συνεπάγονται την μη έγκαιρη αξιοποίηση του έργου του φράγματος και την παράταση των προβλημάτων που το έργο του φράγματος έρχεται να επιλύσει.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Πότε θα γίνει προκήρυξη των μελετών του αρδευτικού δικτύου που  είναι απαραίτητο για την άρδευση των καλλιεργειών από το φράγμα της Κελεφίνας;
  2. Θα ακολουθήσει τη διαδικασία του Δημοσίου διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες για την ακρόαση και ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες άρδευσης και επέκτασης των δικτύων και τις αντίστοιχες ανάγκες της περιοχής;

Προς τον Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Ενώ οι ανάγκες γιγαντώνονται, χωρίς εργάτες γης μένει η Λακωνία»

Με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4825/2021 καταργείται από 1-7-2022, το άρθρο  58 του ν. 4384/2016 γνωστό και ως  13α του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. Με πρόσφατη όμως ρύθμιση, δόθηκε παράταση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, και  ισχύει η διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 4783/2021, για την οποία λειτουργεί ήδη ηλεκτρονική πλατφόρμα για πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα αν και δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους. Η δυνατότητα παραμονής και εργασίας τους στην αγροτική οικονομία ανέρχεται στους 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 3. Είχε προηγηθεί στις 11/7/2019, αμέσως μετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από την ΝΔ,  η κατάργηση της απόδοσης ΑΜΚΑ  σε ξένους υπηκόους με την ανάκληση από τον τότε Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, της παλαιότερης εγκυκλίου. Συγκεκριμένα η  αριθ. Φ.80320/οικ31355/Δ18.2084 από 11-7-2019 ανακαλούσε το αριθ. Φ80320/1857/20-6-2019 έγγραφο.

Συνέπεια αυτών των ενεργειών της κυβέρνησης της ΝΔ ήταν να προκύψει έντονο πρόβλημα με τους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονταν στην χώρα μας και εργάζονταν ως εργάτες γης. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αυτοί εγκαταλείπουν την χώρα μας προς γειτονικές χώρες, όπου η δυνατότητα σύννομης  διαμονής και εργασίας είναι απλούστερη ως διαδικασία. Για το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης σας είχαμε προειδοποιήσει με πληθώρα κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.  Ως λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών,  η κυβέρνηση της ΝΔ  πρόκρινε την λύση της εισαγωγής νέων εργατών γης από το μακρινό Μπαγκλαντές με την διαδικασία της μετάκλησης.  Όπως όμως επίσης σας είχαμε προειδοποιήσει με σχετικές ερωτήσεις, η διαδικασία μετάκλησης είναι χρονοβόρα, προβληματική στην εφαρμογή της και αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Το τελειωτικό χτύπημα για τον Νομό Λακωνίας ήρθε με τις αιτήσεις να έχουν οδηγήσει στη εξάντληση του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών    την 28η Σεπτεμβρίου τρ. Ε.  που προβλέφθηκε με βάση την ΚΥΑ 5269/139 (ΦΕΚ/Β /430/12-2-2021).  Πρόκειται για αιτήσεις που έχουν γίνει είτε με το αριθ. 16 του Ν. 4783/2021 είτε με την διαδικασία των μετακλήσεων. Συνεπώς, δεν συνεπάγονται πραγματικό αριθμό εργατών γης, ακόμη και αν όλες οι αιτήσεις εγκριθούν ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών φτάσουν στην χώρα για εργασία.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει την δραματική έλλειψη εργατικών χεριών στην πρωτογενή παραγωγή έγκαιρα ώστε να πραγματοποιηθούν οι αγροτικές εργασίες όπως η ελαιοσυλλογή;
  2. Σκοπεύει να προβεί στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που ορίζεται με την στρεβλή διαδικασία της ΚΥΑ Αριθ. 5269/139 (ΦΕΚ/Β/430/12-2-2021);

Check Also

Διακρίσεις για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στον 9ο διεθνή διαγωνισμό γαστρονομίας

Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση από επαγγελματίες της γεύσης για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον 9ο …

G-EZ117CQG76