UA-49499200-1
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 1.300.000, 00 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα

LOGO Πάρνωνας - α.ε. -

Μέσα στην πρώτη 3άδα, σε σύνολο 40 τοπικών προγραμμάτων πανελλαδικά, «τρέχει» το τοπικό πρόγραμμα LEADER της Ανατολικής Πελοποννήσου που υλοποίει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα. Προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον αξιόλογων προτάσεων της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2014 σχετικό αίτημα ύψους 1.300.000,00 € στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο και εγκρίθηκε στο σύνολό του από τον Υπουργό κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων κου Ιατρίδη Δημήτρη.

Το ποσό της κατανομής θα χρησιμοποιηθεί για την ένταξη 9 -10 επιλαχουσών προτάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος LEADER και οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας, κατόπιν σχετικής απόφασης στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Σπάρτης την προσεχή Παρασκευή 03/09/2014

Στις υπό ένταξη επιλαχούσες προτάσεις συμπεριλαμβάνονται και δυο (2) δημόσια έργα, ένα του Δήμου Σπάρτης με τίτλο «Βελτίωση – ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Σκούρας» και ένα του Δήμου Ευρώτα με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου Άρδευσης και αντλιοστασίου του Δήμου Ευρώτα».

2.10.2014_Εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 1.300.000,00 € στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα_2Προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)

Το όραμα της στρατηγικής σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος, που η προετοιμασία του έχει ξεκινήσει από την Πάρνωνα Α.Ε. βασίζεται στο τρίπτυχο «Ποιότητα – αποτελεσματικότητα – αειφορία» και εστιάζει στην ενίσχυση, την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής με ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία μιας αγροτικής περιοχής ελκυστικής για εργασία και κατοικία που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και καινοτόμα ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, καθορίζονται κατ’ αρχήν οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που ενσωματώνουν τις οριζόντιες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης ίσων ευκαιριών.

Οι κύριοι στόχοι της CLLD αποσκοπούν στο:

  • να ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές,
  • να ενισχύσουν την συλλογικότητα της κοινότητας και θα τονώσουν την καινοτομία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και ανακάλυψης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών,
  • να προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός κοινοτήτων και θα αναπτύξουν το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ, και
  • να υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα δρόμο για τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.

Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί στην Κοινοτικές Αρχές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκριθεί επι της αρχής. Στην διαδικασία διατύπωσης γνώμης ήδη η Αναπτυξιακή Πάρνωνα υπέβαλλε τις τεκμηριωμένες προτάσεις της.

Για τα παραπάνω, την Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βιβλιοθήκης  Σπάρτης πριν την μουσική εκδήλωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με θέμα «Ο Χατζηδάκης αγαπούσε τον….Vivaldi» θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της Εταιρείας. Σκοπός της συνέντευξης είναι ενημέρωση των τοπικών φορέων, των νέων, των αγροτών, των επιστημόνων και των ομάδων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς επίσης και η διατύπωση απόψεων και προτάσεων.