UA-49499200-1

Γεράκι Λακωνίας: «Νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε περίοδο κρίσης»

22.10.2014_Γεράκι Λακωνίας_Νέα Ευρωπαικά Προγράμματα σε περίοδο κρίσης_1 22.10.2014_Γεράκι Λακωνίας_Νέα Ευρωπαικά Προγράμματα σε περίοδο κρίσης_2

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια και ο κ. Μαρίνος Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας “Πάρνωνας” συμμετείχαν ως βασικοί ομιλητές στην ημερίδα για τα «Νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε περίοδο κρίσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γεράκι Λακωνίας, στις 19 Οκτωβρίου 2014.

Την ημερίδα διοργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γερακίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και είχε στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα.

22.10.2014_Γεράκι Λακωνίας_Νέα Ευρωπαικά Προγράμματα σε περίοδο κρίσης_3Παρευρέθησαν η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα Αδαμαντία Τζανετέα, ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Γερακίου κ. Χρήστος Μπαλαμπάνος, εκπρόσωποι των περιφερειακών και τοπικών αρχών, πλήθος άμεσα ενδιαφερομένων και κάτοικοι της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις, αναλύσεις και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ομιλητών οι οποίες αφορούσαν τις παρακάτω ενότητες:

  1. Τα Νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως μοχλός ανάπτυξης των Επιχειρήσεων.
  2. Η Αγροτική Ανάπτυξη, η Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Ακόμα ανεφέρθησαν τα προγράμματα κατάρτισης και επιδότησης νέων, τα οποία συνοδεύονται με θεωρία και άσκηση σε επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων, όπως και ο ισχύον Αναπτυξιακός Νόμος και οι προσδοκώμενες τροποποιήσεις αυτού.

Διετυπώθησαν απόψεις σχετικά με την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η νέα προγραμματική περίοδος και το νέο ΕΣΠΑ – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσεως (ΣΕΣ) δεν είναι όπως το προηγούμενο. Έχει διαφορετική αντίληψη και διαφορετικούς στόχους, με την αποδοτικότητα των πόρων, την προστιθέμενη αξία και τις κοινωνικές υποδομές να παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Έτσι το αύριο δεν θα είναι προέκταση του σήμερα, ούτε επανάληψη του χθες.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου ανέπτυξε τα προγράμματα της νέας περιόδου, τις θέσεις της Περιφέρειας, τις μελέτες και τα προγράμματα που υλοποιεί. Τόνισε την αναγκαιότητα για κινητικότητα και αξιοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση συνιστά μια σταθερή, ασφαλή και μακροπρόθεσμη πηγή επενδύσεων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Οι Ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμοι για την Ελλάδα και είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι.

Η συνεργασία και η μεταφορά γνώσης μεταξύ των ευρωπαϊκών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων είναι ουσιώδης και αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οικονομική ενδυνάμωση και προώθηση δημιουργίας  θέσεως εργασίας, για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας.

Οι κατηγορίες Προγραμμάτων για το 2014-2020 (Μορφές Κοινοτικής Χρηματοδότησης) είναι οι εξής:

1α. Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.

1β. Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή.

2. Αειφόρος Μεγέθυνση: Φυσικοί Πόροι.

3. Ασφάλεια και Ιθαγένεια.

4. Παγκόσμια Ευρώπη.

5. Διοίκηση.

6. Αποζημιώσεις.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός είναι περίπου 980 δις ευρώ (€), εκ των οποίων για την Ελλάδα η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 26 δις ευρώ (€).

Οι αλλαγές στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 2014-2020 είναι οι εξής:

  • Περιορισμένος αριθμός προγραμμάτων και στόχων.
  • Μείωση πόρων προς τα διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΓΑΑ, ΕΤΘΑ).
  • Κοινό Αγροτικό Πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο HORIZON 2020.
  • Νέα διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», για τις μεταφορές ευρείας κλίμακας και τα δίκτυα ΤΠΕ.
  • Μεταρρύθμιση ΚΓΠ, με μείωση των πόρων της.
  • Αύξηση πόρων για Έρευνα, Καινοτομία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση (80 δις ευρώ (€)).

Όσον αφορά ειδικότερα τα προγράμματα για την Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εφαρμόζει ένα μοντέλο που αλλάζει τον τρόπο αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων και στοχεύει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς τις θετικές συνέπειες, με μόχλευση των κονδυλίων, με στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προκειμένου οι Ελληνικές ΜμΕ να παραμένουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και με χαμηλά επιτόκια για να είναι περισσότερο παραγωγικές και να βελτιώσουν την ποιότητα, την προβολή και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών τους και του μάρκετινγκ. Έτσι η επιχειρηματικότητα θα γίνει ποιοτική με αύξηση της προστιθέμενης εγχώριας αξίας.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής της Πελοποννήσου είναι η απορρόφηση των κονδυλίων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης (υποστήριξη ανέργων, αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαδραματίζει σημαντικό και αναγνωρίσιμο ρόλο, υλοποιώντας τις πολιτικές της, προσδίδοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα για τον τόπο και αξιοποιεί και διαχειρίζεται ορθά τους πόρους της, για την αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού. Δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες Στρατηγικές.

Check Also

Στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας συμμετείχε η Σοφία Ζερβάκου

Με ένα λιτό και συμβολικό τελετουργικό, πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2024, στο βωμό που υπάρχει …

G-EZ117CQG76