UA-49499200-1

Αλλάζει το καθεστώς προμηθειών στους ΟΤΑ – Έρχονται «μαύρη λίστα» & ανεξάρτητο όργανο

ypanaptixis

Άρδην αλλάζει το καθεστώς στις προμήθειες σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και νοσοκομεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που επεξεργάζονται από κοινού το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην απλοποίηση και ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και στον περιορισμό των δαπανών και θα προβλέπει την καθιέρωση «μαύρης λίστας» όσον αφορά στη συμμετοχή στους διαγωνισμούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Επίσης, θα προβλέπει τη συγκρότηση ειδικού ανεξάρτητου οργάνου για την εξέταση προσφυγών που γίνονται στους διάφορους διαγωνισμούς, εκτός της αναθέτουσας αρχής.

Τις βασικές παραμέτρους της νομοθετικής πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις αποκαλύπτει ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Χατζηδάκης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο υπουργός, το νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, θα δίνει έμφαση στην πρόβλεψη και στον προγραμματισμό των αναγκών των αναθετουσών αρχών με κανόνες διαφάνειας, θα περιλαμβάνει ενιαίες προβλέψεις, τόσο για τους διαγωνισμούς πάνω από τα κοινοτικά όρια, όσο και για τους διαγωνισμούς κάτω από αυτά.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει διαβούλευση για τα Μητρώα Εργοληπτών και τη σύνδεσή τους με τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, βάσει των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με γνώμονα την αποφυγή καταδίκης από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εξάλλου, στον νέο Οργανισμό του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται η σύσταση ενός Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υπουργείου και του προσωπικού στη νομοθεσία αναφορικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται.

Ταυτόχρονα, συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων, το οποίο θα έχει ως στόχο τον έλεγχο της οικονομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), μέσω δειγματοληπτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων στους φορείς και στα έργα, ενώ εγκαθίσταται Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Υπογραφής και θεσπίζεται και η διεξαγωγή ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των προέδρων και μελών των επιτροπών.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ήδη διαμορφώσει την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τους κανονισμούς για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και γι’ αυτό έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας με τη συμμετοχή και του ΣΔΟΕ και εκπροσώπων του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απέστειλε το έγγραφο στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Ασημίνα Σκόνδρα για τα φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σταδιακά και με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015, όλες οι δημόσιες συμβάσεις του Δημόσιου Τομέα θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Στο έγγραφο γίνεται μνεία και στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας ανάμεσα στην ΕΕ, στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση μιας νέας Οδηγίας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και στη συμφωνία για την Οδηγία που για πρώτη φορά υποχρεώνει μεγάλες εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους να δημοσιοποιούν, εκτός από τους Ισολογισμούς τους, και στοιχεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και για τη δράση τους αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Πηγή:aftodioikisi.gr

 

Check Also

Απευθείας οικονομική πτήση Αθήνα-Νέα Υόρκη με τη Norse Atlantic

Μαργαρίτα Μανούσου – margarita.manousou1@gmail.com H Ελλάδα, η Αθήνα καθώς και όλη η χώρα, ως τουριστικός …

G-EZ117CQG76