UA-49499200-1

Έγκριση προϋπολογισμού και άλλα 21 θέματα στην συνεδρίαση του Π.Σ. Πελοποννήσου

1.10.214_Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου συνεδριάζει την Τετάρτη  19 Νοεμβρίου 2014, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», σε μία ειδικά και μία τακτική συνεδρίαση. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2015 και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2015.

Η 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα λάβει χώρα στις  3.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση των πρακτικών της 13ης και 14ης/2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. Επερώτηση του Σύμβουλου της παράταξης «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία» κ. Αλευρά Παναγιώτη με θέμα : «Αποπεράτωση του δρόμου Γαργαλιάνοι-Ρωμανός. Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων».
 3. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: «Μη καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος Γαργαλιάνοι-Ρωμανός της Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Φιλιατρών-Πύλου του Ν. Μεσσηνίας».
 4. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: «Λειτουργία ΚΤΕΟ Κορινθίας».
 5. Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: Μεταφορά δημοσίων εκτάσεων, κτιρίων και υποδομών στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να πουληθούν σε ιδιώτες».
 6. Ορισμός αντιπροσώπων και ετήσιας συνδρομής στην «Μεσσηνιακή Αμφικτυονία στη Π.Ε. Μεσσηνίας».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ-179 Α’): «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
 8. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/96 για το χρονικό διάστημα 2014 έως 2019 για την Π.Ε. Κορινθίας.
 9. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τη Επιτροπής με σκοπό: α)τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλαζ» και β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχύπλοων (ταχυκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής», στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας και γ) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.
 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μετεγκατάσταση μονάδας πάχυνσης θαλασσίων ψαριών, εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες και αλλαγή επωνυμίας φορέα της εταιρείας «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕ» που βρίσκεται στη θέση βόρεια του Ασπροβουνίου του Δήμου Επιδαύρου, της Π.Ε Αργολίδας.
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας, προσαρμογή ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, μονάδας πάχυνσης θαλασσίων ψαριών» της εταιρείας «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕ» που βρίσκεται στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου Τραχήλι, του Δήμου Επιδαύρου, της Π.Ε Αργολίδας.
 12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μετεγκατάσταση-Μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων ψαριών με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, την αλλαγή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες, καθώς και την αδειοδότηση των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Κατελάνος» του Δήμου Ν. Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης».
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το έργο: Δημιουργία και Λειτουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου πλησίον της Νήσου Σαπιέντζα της Μεθώνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.
 15. Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Adriatic-Ionian 2014-2020».
 16. Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Balkan-Mediterranean 2014-2020».
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την εκπόνηση έρευνας για την «Ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών και διατάξεων σε τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας εφαρμογής».
 18. Έγκριση 1ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ο.Σ.Κ. Π.Ε. Αρκαδίας
 19. Έγκριση 7ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αρκαδίας
 20. Έγκριση 4ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Αρκαδίας
 21. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη νέων έργων στη ΣΑΕΠ 526.

Check Also

Το Ηλεκτρονικό περιοδικό του Γυμνασίου Μονεμβασίας είναι γεγονός

Εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του θεματικού περιοδικού του Γυμνασίου Μονεμβασίας «Γιάννης Ρίτσος» με τίτλο «Λογοτεχνικές …

G-EZ117CQG76